ಟಿ. ಏನ್. ಎ. ಪೆರುಮಾಳ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ 17-Dec-2017

0
326

ಫೋಕಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ. ಏನ್. ಎ. ಪೆರುಮಾಳ್  ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ

ಟಿ. ಏನ್. ಎ. ಪೆರುಮಾಳ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ

17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 |  ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ.

ಮತ್ತು

ಫೋಟೋ ಪ್ರದರ್ಶನ

15-17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017

ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು.

 

 

ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್

Please enter your comment!
Please enter your name here