ಪೆರಿಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹುಲಿ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾಗ್ಲರ್ ಬಂಧನ

0
92

ಮೈಸೂರು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ DCF ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ. ಪೂವಯ್ಯರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹುಲಿ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾಗ್ಲರ್ ಬಂಧನ.

ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್

Please enter your comment!
Please enter your name here